Sobre els dols i el morir

  • El bon morir (2018), quadern número 55 d’Opcions, cooperativa sense ànim de lucre que publica informació per reduir el consum i potenciar el consum conscient. A aquest quadern hi trobem des d’entrevistes a professionals del sector funerari com Caitlin Doughty, fins a una guia per preparar la mort en vida, informació i consells sobre tràmits, productes i serveis funeraris o sobre l’impacte ambiental dels funerals.

  • El teatre com a sala de vetlla. Els usos del dol a les arts escèniques del segle XXI (2020-2021), Treball Final de Grau de Mireia Sánchez Ramos. Diverses reflexions sobre els dols, la vulnerabilitat, el context de pandèmia, i la possibilitat de fer servir la sala de teatre com a sala de vetlla, és a dir, la potencialitat de les arts escèniques com a espais de trobada a través dels quals fer processos col·lectius, com els dols.

Llistat de recursos elaborats per projectes afins:​

  • Llibres sobre la mort i els dols. Recopilació de més de 190 títols feta per Jordi Miralles, biòleg creador de l’espai-web Funeral Natural. Hi trobaràs obres de gran actualitat i valor (guies, novel·les, assajos, investigacions…), que recullen diverses temàtiques i enfocaments, des de l’acompanyament al dol i els finals de vida, fins l’espiritualitat, l’art o la mirada ecologista en els processos de mort i descomposició. Un llistat de referència, extens i ric.