Què fem

Som Provisionals generem espais de trobada per cuidar i compartir en relació al morir (tabú, dols, gestió de la mort, finals de vida…), amb l’objectiu de potenciar una relació conscient amb la mort i viure-la amb sobirania, de la manera desitjada.

Per fer-ho possible, investiguem, divulguem i ens enxarxem amb entitats i professionals afins als nostres valors, ens formem en l’àmbit legal i investiguem l’actualitat del sector funerari en el marc local, autonòmic, estatal i europeu, amb una mirada transversal i holística.

Què oferim?

  • Tallers i trobades de conscienciació (presencials i en línia)
  • Recursos i informació sobre la gestió de la mort
  • Informació sobre entitats afins que ofereixen acompanyament al dol i al final de vida
  • Assessorament i col·laboració amb projectes artístics
  • Col·laboració amb entitats afins en investigació i divulgació
  • Informació i vincle amb la Funerària Santa Susanna (l’única funerària de l’economia social i solidària de Catalunya)

Allò que volem oferir i les futures aliances:

  • Assessorament legal amb entitats en línia amb els nostres valors
  • Acompanyament legal i administratiu des de la mateixa entitat
  • Assegurances amb entitats el més ètiques possible
  • Contacte d’entitats i professionals que ofereixen acompanyament al dol i al final de vida