Marc local

La Llei catalana estableix  que és competència dels ajuntaments regular el règim al que s’han de sotmetre els serveis funeraris, per tant són moltes i diverses les realitats de cada localitat. Per aquesta raó col·laborar entre totes és important per tal de tenir més informació sobre el marc legal específic de cada poble o ciutat.

Si vols que pugem informació del teu ajuntament, envia’ns-la a hola@somprovisionals.net i la incorporarem al web.

Si el teu ajuntament no té una ordenança o reglament per regular els serveis funeraris, a la teva localitat regeix el el següent reglament:

A continuació trobareu diferents documents amb informació sobre el marc legal aplicat al municipi de Barcelona:

Aquí trobareu informació sobre l’accés universal als serveis funeraris a Barcelona: