Estudis

A continuació trobareu diferents documents amb informació sobre la indústria funerària.

Aquest estudi realitzat pel departament d’economia i hisenda espanyol, de l’any 2010, ens dóna una idea de com es el sector a nivell històric i ens permet entendre’l millor:

Aquest estudi el va fer la OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) l’any 2013:

I l’any 2017 van publicar aquesta revisió: