Els nostres valors

Provisionalitat: Creiem que som natura, i per això aspirem a cuidar-nos en totes les etapes de la vida, incloent-hi la mort. Com a Som Provisionals formem part d’aquest cicle, per això ens esforcem en que la nostra petjada ecològica sigui mínima en les nostres accions.

Autogestió:  Promovem la participació de la comunitat per tal de socialitzar els processos, serveis i productes.

Humilitat: Som conscients que la nostra veritat és una de tantes, i per això estem compromeses a estar obertes amb sensibilitat a les creences i voluntats de cada persona.

Accessibilitat: Creiem que les persones som diverses i per tant tenim la voluntat de ser accessibles per a tothom econòmicament, en la comunicació, en els serveis, etc.