Els nostres valors

Provisionalitat

Creiem que som natura, i per això aspirem a cuidar-nos en totes les etapes de la vida, incloent-hi la mort. Com a Som Provisionals formem part d’aquest cicle, per això ens esforcem en que la nostra petjada ecològica sigui mínima en les nostres accions.

Autogestió

Promovem la participació de la comunitat per tal de socialitzar els processos, serveis i productes.

Humilitat

Som conscients que la nostra veritat és una de tantes, i per això estem compromeses a estar obertes amb sensibilitat a les creences i voluntats de cada persona.

Accessibilitat

Creiem que les persones som diverses i per tant tenim la voluntat de ser accessibles per a tothom econòmicament, en la comunicació, en els serveis, etc.