La indústria funerària

Una part molt important de l’autogestió i la sobirania és tenir informació i fer-la servir amb consciència. Per això, compartim recursos que ens ajuden a saber més sobre la gestió de la mort i la seva ritualització.

A continuació, hi trobareu diferents documents amb informació sobre la indústria funerària del context de l’estat espanyol.

Opcions, cooperativa sense ànim de lucre que publica informació per reduir el consum i potenciar el consum conscient, va publicar al 2018 el quadern número 55 El bon morir, en el qual hi trobem des d’entrevistes a professionals del sector funerari com Caitlin Doughty, fins a una guia per preparar la mort en vida, informació i consells sobre tràmits, productes i serveis funeraris i també sobre l’impacte ambiental dels funerals.

El Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno de España, va publicar al 2010 el següent estudi que ens dóna una idea de com és el sector a nivell històric i ens permet entendre’l millor:

L’Organització de Consumidores i Usuàries (OCU) ha publicat diversos estudis que recullen informació d’interès, comparteixen des d’un anàlisi comparat dels preus als diferents territoris de l’estat, fins un anàlisi de les assegurances de decesos i recomanacions respecte a la contractació d’aquestes i d’altres serveis i productes.

Consulta aquí les últimes publicacions (2022) de l’OCU sobre el cost dels serveis funeraris.

Tampoc volem oblidar el primer monogràfic d’anàlisi del sector funerari amb perspectiva ambiental publicat a l’Estat espanyol. En 2005, Jordi Miralles i Marta Beltrán van publicar Ecofunerales (Fundació Terra). Considerem que és un treball de gran vigència i interès, i una inspiració per les reflexions i innovacions posteriors.