Recursos

Considerem que tenir informació és imprescindible per cuidar-nos, tant individual com col·lectivament.

A continuació compartim alguns recursos útils tant per cuidar els dols com per gestionar i escollir els serveis funeraris adequats.

Projectes i entitats afins

Sobre els dols i el morir

Marc legal

Anàlisi de la indústria funerària

Si tens al teu abast altres informacions i recursos que creus útils d’afegir al nostre web, no dubtes en contactar-nos a hola@somprovisionals.net